Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tisková zpráva
 
 
Olomouc
STAROSTOVÉ Z OLOMOUCKÉHO KRAJE JDOU DO VOLEB
 
 

Na šedesát starostů, komunálních politiků a sympatizujících občanů z Olomouckého kraje sestavilo svou kandidátní listinu pro podzimní krajské volby, v nichž kandidují s názvem „Nezávislí starostové pro kraj“. Lídrem starostovské kandidátky se stal starosta obce Troubky Radek Brázda. Naše kandidátka hodlá být především hlasem menších obcí a měst Olomouckého kraje. Voličům nabízíme alternativu proti zavedeným parlamentním stranám. Netrpíme parlamentními nešvary, které se přenáší i do práce krajského zastupitelstva a místo toho nabízíme lidem své zkušenosti a práci z radnic, kde nás znají a již nám dali ve volbách důvěru,“ prohlásil lídr kandidátky Radek Brázda. Ten spatřuje největší přínos jím vedené kandidátky starostů právě v jejich zkušenostech se službou veřejnosti a nezávislostí na stranických sekretariátech.

 

„Nezávislí starostové pro kraj“ jsou přesvědčeni, že pokud se problémy Olomouckého kraje mají řešit komplexně a efektivně musí mít své zastoupení v krajském zastupitelstvu. Jedině tak bude jejich hlas výrazně slyšet. Našim základním volebním tématem je financování měst a obcí, systém přidělování dotací z národních, krajských a také evropských zdrojů. Proto chceme omezit netransparentní poskytování dotací, ke kterému dochází i na krajské úrovni a stanovit taková hodnotící kritéria, která budou vůči všem žadatelům, co nejvíce objektivní uvádí k starostovským prioritám starosta obce Domašov nad Bystřicí Ladislav Števanka (dvojka kandidátky). Ten také prohlásil, že k prioritám volebního programu bude rovněž patřit problematika dopravní situace v kraji, rozdílů mezi jednotlivými regiony kraje či další rozvoj území bezprostředně sousedícího s vojenskými újezdy. Starostové se také shodli na základním hesle své kampaně, kterým je slogan Spravedlivé peníze obcím a městům“.

 

Trojka kandidátky starostka obce Srbce Jana Přecechtělová oceňuje, že v prioritách programu „Nezávislých starostů pro kraj“ nachází oporu obce i města. Základním problémem samospráv je špatné nastavení dělení daňových příjmů státu mezi obce a města. Finanční prostředky, které získáváme ze státního rozpočtu na našeho občana jsou téměř pětkrát nižší, než získá hlavní město na jednoho obyvatele uvedla Přecechtělová. Dále upozornila, že kraj má možnost podle Ústavy uplatnit právo zákonodárné iniciativy, a tudíž může prosadit ve spolupráci s ostatními kraji změnu zákona o rozpočtovém určení daní. ,,Nechceme dopustit vylidnění našich obcí, je třeba naopak obce pozvednout. K tomu jim však musíme zajistit dostatek finančních prostředků, a to bez zbytečné administrativy a netransparentního přerozdělování financí“ uzavřela starostka Přecechtělová.

 
 
 
 
 
 
Více informací:
Mgr. Radek Brázda, starosta obce Troubky                              737 260 606 starosta@troubky.cz

Ladislav Števanka, starosta obce Domašov nad Bystřicí           731 955 844 ou@domasovnadbystrici.cz

Mgr. Jana Přecechtělová, starostka obce Srbce                      724 980 705 precechtelova@srbce.cz

Petr Slovák, starosta obce Písečná                                         725 131 361 starosta@pisecna.cz